OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Proizvođač kao davatelj jamstva jamči da je proizvod/uređaj potpuno funkcionalan i spreman za redovito korištenje u svrhu kojoj je uređaj namijenjen. Proizvođač proizvoda/uređaja ne snosi odgovornost zbog gubitka profita ili drugih posljedičnih šteta kao ni za bilo kakvu reklamaciju od strane trećih osoba.

Jamstvo počinje teći s datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje

se predočenjem izvornika računa i ovjerenog jamstvenog lista pečatom prodajnog mjesta te na predviđeno mjesto upisanim serijskim brojem. Važeći jamstveni list je originalni, od strane proizvođača izdan jamstveni list koji je uz proizvod/uređaj priložio prodavatelj predmetnog proizvoda. Kvarovi na proizvodima pokriveni jamstvom biti će otklonjeni bez naplate krajnjem korisniku, jedino u slučajevima gdje nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnome uputama za korištenje.

Kao datum početka servisnog popravka uzima se dan kad je uređaj zaprimljen isključivo u Zel-Cos ovlaštenom servisu (a ne npr. kod prodavatelja/trgovca, na prodajnom mjestu gdje je isti kupljen, kod kurirske službe itd...).

Softverski problemi i podešavanje proizvoda, te otklanjanje kvarova i simptoma smanjene funkcionalnosti uređaja uzrokovanih malicioznim softverom (virusi, malware, pogrešni i/ili neadekvatni „driveri“ odnosno pogonski programi…) nisu predmet jamstva, već se takve intervencije posebno naplaćuju. Ako se prilikom zaprimanja i/ili dijagnostičkog pregleda na korisnikovom računalu utvrdi postojanje instalacije nelicenciranog operativnog sustava, na predmetno računalu ne obavljamo bilo kakve radnje koje bi uključivale do-instalacije, reinstalacije, podešavanje softvera itd…

Prilikom korištenja neoriginalnog, nekvalitetnog i/ili oštećenoga potrošnog materijala postoji velika mogućnost pojave naknadnog oštećenja ili nepravilnog funkcioniranja čitavog proizvoda/uređaja. Otklanjanje takve vrste kvarova isključivo je odgovornost krajnjeg korisnika,  a koji će u takvim slučajevima biti upozoren na tu činjenicu te će mu biti ispostavljena ponuda sa specifikacijom troška i cijenom popravka predmetnog uređaja.

Organiziramo besplatnu uslugu dostave našom dostavom ili kurirskom službom u oba smjera, za sljedeće uređaje u jamstvu:

  • Acer – s kupljenim i uredno aktiviranim OnSite jamstvom
  • Lenovo Think & IDEA - s kupljenim i uredno aktiviranim OnSite jamstvom
  • Hewlett Packard – s kupljenim i uredno aktiviranim OnSite jamstvom

OnSite ili PickUp & Return opcija jamstva podrazumijeva prikup, servisni popravak i povrat uređaja na adresu korisnika ili pak izlazak ovlaštenog servisera, dijagnostički pregled i servisni popravak uz eventualnu ugradnju rezervnih dijelova na lokaciji korisnika.

 

Jamstvenim uvjetima proizvođača nije pokriveno sljedeće:

 redovita provjera, održavanje i eventualno čišćenje računala od prašine, prljavština, ostataka tekućine..

 gubitak korisničkih podataka spremljenih u računalu neovisno da li se radi o kvaru tijekom korištenja ili servisne dijagnostike,

 prilagođavanje ili promjenu proizvoda ukoliko nije u skladu s uputama za korištenje računala ili bez suglasnosti proizvođača,

 mehanička oštećenja i kozmetički nedostaci (udubljenja, ogrebotine ekrana, odvojene tipke i ostali dijelovi kućišta računala, nastali od posljedica pada ili djelovanja mehaničke sile, udarca ili uslijed bilo kojeg drugog faktora, koji je suprotan načinu korištenja propisanom od strane proizvođača…)

 nastanak kvara zbog nepravilnog korištenja, neovlaštenim otvaranjem i popravljanjem računala,

 računala na kojima je mijenjan ili uklonjen serijski broj uređaja,

 kvarove nastale upotrebom korisnikovog softvera ili djelovanjem virusa / malware-a,

 predinstalirani operativni sustav kupljen s računalom (OEM licenca); korisnik ima mogućnost napraviti kopiju operativnog sustava (recovery DVD) pomoću predinstaliranog softvera na računalu.

2. POPRAVAK IZVAN JAMSTVENOG ROKA

Sukladno zakonskoj regulativi za popravke vrijednosti ispod 500,00kn (s uključenim PDV-om) korisnika ćemo upoznati s cijenom popravka te po njegovom prihvaćanju ponude (telefonski, telefaksom, mailom, SMS-om…) obaviti popravak na predmetnom uređaju. U slučajevima gdje popravak premašuje cijenu od 500,00kn (s uključenim PDV-om) od korisnika čekamo pisani pristanak i prihvaćanje ponude za popravak. Odluku korisnika čekat ćemo do 15 kalendarskih dana. Po isteku tog roka, reklamirani uređaj vratit ćemo korisniku uz naplatu troškova dijagnostike i dostave. U slučaju da korisnik odustaje od popravka, naplaćuju se troškovi administracije, logistike i dijagnostike prema službenom cjeniku Zel-Cos d.o.o. Ukoliko se kroz obavljenu dijagnostiku na uređaju utvrdi da je uređaj potpuno ispravan, krajnjem korisniku će se naplatiti trošak dijagnostike. Plaćanje isporučenih roba/usluga u gotovini moguća su do maksimalnog  iznosa od 5.000 kn. Svaki rezervni dio ugrađen u uređaj korisnika prilikom obavljanja servisnog popravka u Zel-Cos d.o.o. ostaje u vlasništvu Zel-Cos d.o.o. , dokle god račun za predmetnu servisnu intervenciju nije u potpunosti podmiren. Jamstvo na prodane rezervne dijelove partneru ili krajnjem korisniku od strane Zel-Cos d.o.o. je 90 dana, osim ako nije drugačije specificirano prilikom nuđenja i prodaje istih. Za uređaje koje korisnik ne preuzme i ostanu 90 i više dana u našim poslovnim prostorijama, ne odgovaramo ni na koji način.

3. PRODAJA REZERVNIH DIJELOVA

Zahtjev za cijenom i informacijom o raspoloživosti rezervnih dijelova ili zahtjev za službenom ponudom molimo pošaljite na mail adresu dijelovi@zel-cos.hr ili servis@zel-cos.hr i netko iz tima stručnjaka će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

4. PODACI KORISNIKA NA UREĐAJIMA

Pod podacima korisnika, podrazumijevaju su podaci sljedećeg tipa: imenik i kontaktni podaci poznanika i/ili poslovnih partnera, fotografije, video snimke i isječci, glazbene snimke ili isječci, diplome i certifikati itd…) Servisne intervencije na uređajima ne uključuju brisanje podataka korisnika s medija i jedinica za pohranu podataka (npr. tvrdi disk, SSD disk itd…). Postoji mogućnost brisanja jednog dijela ili svih podataka korisnika kroz servisnu intervenciju, instalacije, dijagnostičke preglede, popravak particije i uklanjanje virusa, za što Zel-Cos ne snosi odgovornost ni na koji način. Pravilno i pravovremeno arhiviranje i „backup“ podataka isključiva je odgovornost svakog korisnika.

5.ZAMJENA PROIZVODA/UREĐAJA

Proizvod/uređaj zamijenit će se korisniku isključivo unutar jamstvenog roka, u slučaju kada su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

6.PRIPREMA, PRIJAVA I SLANJE PROIZVODA U SERVIS

Korisnik može prijaviti uređaj i zahtijevati obavljanje servisne procedure na sljedeće načine:

  • Vlastitom dostavom na adresu Zel-Cos, Ulica grada Chicaga 28 (prizemlje), Zagreb - Borovje
  • Slanjem poruke na servis@zel-cos.hr ili info@zel-cos.hr
  • Telefonskom prijavom na broj 01/3033 120

Za organizaciju transporta uređaja u jamstvu s lokacije korisnika u Zel-Cos servisni centar obavezno kontaktirajte naše predstavnike, koji će to učiniti u Vaše ime, u koordinaciji s našom ugovornom kurirskom službom. Proizvod mora biti adekvatno zapakiran i obilježen svim potrebnim podacima, uz slanje samo neophodnih dijelova i pribora, odnosno onih za koje se pretpostavlja da imaju veze sa simptomima i kvarovima zbog kojih se proizvod šalje na servis. Tek po fizičkom zaprimanju proizvoda/uređaja u servisni centar, ovlašteni stručnjaci će procijeniti njegovo realno stanje te evidentirati svaku nepravilnost u vidu oštećenja dijela kućišta, tragova zalijevanja nekom od tekućina, tragove padova i udaraca po dijelovima kućišta isl.. te o postojanju istih telefonski i pisano izvijestiti krajnjeg korisnika ili njegovog predstavnika (prodavatelja/trgovca).

 

Zel-Cos d.o.o. za elektroničko-informatičke usluge i marketing, Nova cesta 166, 10000 Zagreb., Transakcijski račun: 2360000-1101194923, IBAN: HR5323600001101194923 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., 2500009-1101365330, IBAN: HR3725000091101365330 otvoren kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. i 2340009-1110626430, IBAN: HR4523400091110626430 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Temeljni kapital u iznosu 149.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Direktor Dubravko Puhelek. Porezni broj: 03693350, OIB: 07306591551

Obavijest o načinu podnošenja prigovora / Opći uvjeti poslovanja / Izjava o privatnosti / CID (Customer Induced Damage)

IKT integracija poslovnih procesa za rast konkurentnosti